Geplaatst: vier stoves!

Vier Stoves geplaatst

Vier Stoves geplaatst

We hebben eind december/begin januari vier ‘stoves’ in verschillende dorpen geplaatst.
Een ‘stove’ is een soort van keuken of kookhut. De mensen hoeven dan niet meer gebukt te koken en de kankerverwekkende dampen op te snuiven. Nu kunnen ze staand koken en verdwijnen de dampen via een schoorsteen de lucht in. Het is overigens niet zo dat slechts één gezin van zo’n kookhut gebruik maakt. Integendeel, altijd tussen de 5 en 15 gezinnen. Jazeker, ze delen met elkaar – in alle harmonie – één zo’n keuken/kookhut!
Dank donateurs!!!